Chronomatics Institute
 
  Arkiv
  Kontakt
   
   
  Updated.11/7-11
 
Arkiv
 
Chronomatik i sammendrag.
Cromatisk og 12'tonal fantasi over B-A-C-H 1985
  De tonale notationssystemer "Ny rentegnet version"
Om Tonalitet - De Tonale Notationssystemer
Chronomatik 1977 - en skitse
Forskningscenter 'Indvielsen'
  Super perfect palindromes (sppps-5)